#deleukstedetacheerdervanNederland

Grip op salesresultaten en kosten

Specialisme

Control Professional

Opdrachtgever

Nimag

Behoefte

Als business Controller was ik verantwoordelijk voor het opstellen van maanrapportages en het aanpassen van de forecast, de input hiervan werd verzorgd door de accountmanagers per productgroep. In diverse overleggen werden de resultaten en het budget/forecast besproken, het doel was daarbij vooral grip krijgen op de sales resultaten, maar ook zeker de kosten die daarmee gemoeid gingen. 

 

Als Business Controller binnen Nimag was Sofian verantwoordelijk voor:

 

  • Afdeling Sales, wat zo een 80% van de omzet bedroeg;
  • Opstellen maandrapportages
  • Aanpassen van de forecast, input hiervan werd verzorgt door accountmanagers;
Aanpak

Om dit beter onder de knie te krijgen is B.V. Nimag begonnen met het opstellen van business cases, waarbij Business Control de bewakende rol heeft. Hierbij moest duidelijk nagedacht worden aan de behoefte qua budget, maar ook zeker aan het resultaat dat men ermee wil behalen. Nimag heeft LEAN hoog in het vaandel staan en daarom is dit ook geïmplementeerd. Hierin werden wekelijks performance dialogen gevoerd, waarbij de voortgang van de resultaten werden besproken. Ook Sofian was wekelijks onderdeel van dit overleg, zodat hij zijn bijdrage kon leveren vanuit zijn eigen expertise.

Resultaat

Een duidelijk inzicht in de resultaten en met name ook wat men in de toekomst kon verwachten. Onverwachte verrassingen zouden niet meer voor mogen komen.