#deleukstedetacheerdervanNederland

Achterstand wegwerken, organisatie bewust maken van processen

Specialisme

Finance Professional

Opdrachtgever

NEN

Behoefte

Als gevolg van het werken in en met een nieuw systeem en nog niet concrete plannen voor een nieuwe organisatie “NEN 2.0” zijn een aantal medewerkers met een regeling/ sociaal plan uit dienst getreden en zijn 2 vaste medewerkers op de financiële administratie langdurig ziek en kennis is niet overgedragen. Het uiteindelijke gevolg daarvan was dat een grote achterstand bij crediteuren is opgelopen en een grote debiteurenpositie is ontstaan. De achterstand bij de crediteuren moest voor 1 september zijn ingelopen en herinneringen, c.q. aannames moesten ook voor deze datum zijn verstuurd.

Aanpak

Hard werken, open minded zijn en goed luisteren en communiceren. Inhoudelijk is de opdracht niet ingewikkeld geweest, maar door de omstandigheden die zich bij NEN voor deden (mogelijke reorganisatie en nieuw systeem) waren medewerkers wat voorzichtig. De grootste uitdaging was om inkopers bewust te maken van een goede verwerking van inkooporders (juiste eenheden, prijzen etc.) om er voor te zorgen dat de 3-way-match verder in het proces makkelijker verloopt.

Resultaat

Buiten dat de achterstand was gewerkt heb ik er mede voor gezorgd dat het proces is aangepakt zodat het een volgende keer ook niet meer op die manier oploopt.