#deleukstedetacheerdervanNederland

Het maken van een Benchmark voor Dura Vermeer

Specialisme

Young Professional

Opdrachtgever

Dura Vermeer Materieel

Behoefte
Eind 2021 heb ik 3 maanden Dura Vermeer Materieel versterkt. Dura Vermeer Materieel levert materieel en advies over materieel aan de projecten van Dura Vermeer. Ik ben ingeschakeld om een beter inzicht te geven in de voorwaarden en tarieven van de concurrentie, om op die manier de concurrentiepositie van Dura Vermeer Materieel te versterken. Het doel was een dashboard te ontwikkelen dat een duidelijk overzicht biedt van de huidige materieelmarkt.
Aanpak
Als eerste stap heb ik alle beschikbare informatie over eerder concurrentieonderzoek doorgenomen. Hierna heb ik gesprekken gevoerd met het personeel van Dura Vermeer Materieel om zo ook een beter inzicht te krijgen in hun wensen. Op basis van de verzamelde informatie heb ik een schets gemaakt van hoe ik het dashboard vorm wilde geven en ben ik, na instemming van de directeur, alle benodigde data gaan verzamelen en het dashboard gaan bouwen. Als eindresultaat heb ik heb een interactief dashboard gemaakt in Excel waarin een ´winkelmand´ te zien is met een selectie van producten die, op basis van tarieven, worden vergeleken met de concurrentie. Variabelen die hierin meespelen zijn de duur, hoeveelheid en categorieën van het materieel. Door middel van Power Query heb ik een los Excel bestand gekoppeld aan het Dashboard. Dit Excel bestand bevat een overzicht van de tarieven van Dura Vermeer Materieel en de concurrentie. Door middel van een generiek nummer heb ik de vergelijkbare producten van de verschillend organisaties aan elkaar gelinkt. Hiernaast bevat elk artikel ook een uniek EAN-nummer. Op basis van dit nummer kan jaarlijks het bestand gemakkelijk worden vernieuwd zonder dat er een uitgebreide analyse moet worden uitgevoerd waarin opnieuw moet worden onderzocht welke artikel met welk artikel vergeleken moet worden. Ik heb in de opdracht veel geleerd over de functionaliteit van Excel en het uitvoeren van analyses, en hiernaast was het leerzaam om een groot bouwbedrijf als Dura Vermeer te leren kennen. Dit is ook waarom ik de keuze heb gemaakt om in de detachering te gaan werken. Om op die manier meer kennis op te doen in mijn vakgebied en om in een korte tijd bij meerdere bedrijven aan de slag te gaan om op die manier te zien welke organisatie dynamiek mij het beste bevalt.
Resultaat
Een dashboard die exact aangeeft wat er zich afspeelt binnen de materieelmarkt en zodoende helpt om de juiste prijsbepaling te doen.