i4talent werkt samen met Voedselbank Haaglanden

Op 23 oktober zijn twee van onze ConsulTalenten gestart bij de Stichting Voedselbank Haaglanden. Stichting Voedselbank Haaglanden ondersteunt mensen met onvoldoende inkomen om iedere dag een maaltijd op tafel te kunnen zetten. Dit doen zij door diverse levensmiddelen in te zamelen en deze gratis ter beschikking te stellen in de vorm van pakketten. Er worden maar liefst 2.000 pakketten per week verstrekt en dit kan niet gerealiseerd worden zonder de inzet van de vrijwilligers en bedrijven.

i4talent vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en kwam tijdens de zoektocht naar een vrijwilligersproject in contact met Stichting Voedselbank Haaglanden. Twee dagen in de week zijn er een tweetal ConsulTalenten aanwezig voor ondersteuning bij de werkzaamheden op het kantoor. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan de vrijwilligers met betrekking tot Office 365. Veel vrijwilligers van de Voedselbank hebben vragen over de mogelijkheden van Office 365 en willen met name weten hoe SharePoint, een programma wat online informatie delen mogelijk maakt, in elkaar steekt.

Onze ConsulTalenten ondersteunen en adviseren de vrijwilligers door het bieden van 1-op-1 trainingen en door middel van het opstellen van een handleiding voor SharePoint. Het gebruik van SharePoint staat momenteel in de kinderschoenen, maar de Voedselbank hoopt dit in de toekomst te kunnen gebruiken voor het delen van informatie en administratieve gegevens. De vrijwilligers kunnen daarnaast bij onze ConsulTalenten terecht met alledaagse vragen over onder andere Word, Excel en Powerpoint. Tot slot zal er nog een handleiding geschreven worden voor de aanvraag van procedures, zodat dit proces inzichtelijk is voor nieuwe vrijwilligers.

Voldoening

ConsulTalent Jasper (25) ziet het ondersteunen van de Voedselbank als een hele mooie ervaring.

‘Ik houd me vooral bezig met het inzichtelijk maken van processen en het trainen van vrijwilligers. Het geeft heel veel voldoening om iets voor deze mensen te kunnen betekenen. Daarnaast is het ook mooi om te zien welke rol de Voedselbank vervult in het helpen en ondersteunen van mensen.’

Deze belangrijke rol wordt vooral mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers. De Stichting Voedselbank Haaglanden werkt met maar liefst 140 onbetaalde vrijwilligers die elke dag weer klaar staan om pakketten te vullen.

Vrijwilligers zijn belangrijk en zonder hen zijn er veel vanzelfsprekendheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Bij de Voedselbank wordt dit wel bewezen. Zonder alle vrijwilligers is de voedselverspilling groter dan deze al is en zijn er gezinnen die geen fatsoenlijke maaltijd op tafel kunnen zetten.’ aldus ConsulTalent Mark (26). ‘Door de vrijwilligers te helpen op ICT-gebied kan ik indirect mijn steentje bijdragen. Dat gevoel van dankbaarheid geeft het ondersteunen van deze stichting heel veel voldoening.’

Naast dat werken voor de Voedselbank erg dankbaar werk is, is het volgens Geng (25) vooral ook leuk om te doen.

‘Het is een erg leuke uitdaging om mensen te kunnen helpen met IT-gerelateerde vragen en het inzichtelijk maken van processen waar zij mee werken. De mensen van het team tonen interesse, belangstelling en waardering en dat zorgt ervoor dat ik ze met veel plezier help.’ Sophie (22) sluit zich hier volledig bij aan. ‘Het is er altijd heel gezellig en de mensen begroeten iedereen. Je voelt je echt onderdeel van het team!’

Geschreven door: Chelesta – Young professional @i4talent